Zgoda typu permit - signs dla Monsibic Inc

no image Pozwolenie na konstrukcję numer 100424204 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 890079144 szerokości i -87 635038362 długości geograficznej. Dokument został podpisany dnia 06/19/2015. W konstrukcji partycypuje spółka Monsibic Inc, z siedzibą w Chicago 60608, 3401 S Halsted. W sfinalizowanie zlecenia zaangażowano również zakład Saayu Electtic, o danych kontaktowych Villa Park 60181, 18W074 Jamestown Lane.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...