Zgoda typu permit - renovation/alteration dla Robert Radzisewski

no image Zgoda na konstrukcję o numerze 100168320 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 901453402 szerokości i -87 678621698 długości geograficznej. Atest został wydany dnia 07/02/2007. W projekcie uczestniczy przedsiębiorstwo Robert Radzisewski, z siedzibą w Chicago 60622, 816 N Noble St . W wykonanie projektu włączono także spółkę Keller Jay M. Ostatnim konstruktorem tego przedsięwzięcia jest Gajic Engineering Company, zlokalizowana przy 5501 W Irving Park Rd , 60641- Chicago.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...