Zgoda typu permit - new construction dla Hoyne 900 Llc

no image Przyzwolenie na budowę o numerze 100529942 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 897732175 szerokości i -87 679700464 długości geograficznej. Certyfikat został podpisany dnia 06/02/2014. W projekcie partycypuje spółka Hoyne 900 Llc, z siedzibą w Chicago 60647, 1855 N Damen Unit 3S. W realizację projektu zaangażowano także spółkę Dasse Christopher M. Trzecim współuczestnikiem tego projektu jest Accent Electric, zlokalizowana przy 941 W Grace St , 60613- Chicago.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...