Zgoda typu permit - electric wiring dla Fred B Weyhrauch

no image Pozwolenie na konstrukcję o numerze 100382153 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 936578596 szerokości i -87 738040418 długości geograficznej. Certyfikat został sporządzony dnia 02/18/2011. W projekcie bierze udział spółka Fred B Weyhrauch, z siedzibą w Cary 60013-2017, 516 W Main St . W sfinalizowanie projektu zaangażowano jednocześnie zakład John Lyles, z siedzibą w Chicago 60641, 3043 N Kenneth Ave.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...