Zgoda typu permit - electric wiring dla Bee-Jay's Electrical, Heating

no image Zezwolenie na budowę o numerze 100197616 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 742277315 szerokości i -87 592297231 długości geograficznej. Certyfikat został wydany dnia 08/30/2007. W konstrukcji uczestniczy spółka Bee-Jay's Electrical, Heating, z siedzibą w Chicago 60620-, 9404 S Wallace St .

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...