Zezwolenie typu permit - signs dla Thatcher Oaks Awning Co

no image Pozwolenie na budowę o numerze 100192401 dotyczy terenu o współrzędnych 41 932727697 szerokości i -87 643039628 długości geograficznej. Certyfikat został sporządzony w dniu 11/02/2007. W przedsięwzięciu partycypuje firma Thatcher Oaks Awning Co , z siedzibą w Elmhurst 60126, 718 Industrial Dr.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...