Zezwolenie typu permit - electric wiring dla William Ware

no image Zezwolenie na konstrukcję numer 100545050 dotyczy terenu o współrzędnych 41 879493377 szerokości i -87 738955229 długości geograficznej. Dokument został sporządzony w dniu 06/11/2014. W przedsięwzięciu partycypuje zakład William Ware, z siedzibą w Harvey 60426, 15117 S Winchester. W zakończenie projektu włączono także przedsiębiorstwo Antoine Griffin, o adresie Chicago 60624, 4525 W Monroe St.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...