Zezwolenie typu permit - electric wiring dla Illinois Bell / At&t

no image Pozwolenie na budowę o numerze 100484777 dotyczy terenu o współrzędnych 41 947317489 szerokości i -87 656417948 długości geograficznej. Atest został sporządzony dnia 05/02/2013. W projekcie partycypuje firma Illinois Bell / At&t, z siedzibą w Chicago 60606-, 225 W Randolph St - Hq 12B.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...