Zezwolenie typu permit - electric wiring dla Blue Line Electrical Contracto

no image Przyzwolenie na konstrukcję numer 100388953 dotyczy terenu o współrzędnych 41 9053727 szerokości i -87 715314504 długości geograficznej. Atest został wydany w dniu 04/08/2011. W budowie bierze udział firma Blue Line Electrical Contracto, z siedzibą w Melrose Park 60161-, P o Box 1836.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...