Zezwolenie typu permit - easy permit process dla Bert Tuckpointing Masonry

no image Przyzwolenie na konstrukcję numer 100362580 dotyczy terenu o współrzędnych 41 882997678 szerokości i -87 649586125 długości geograficznej. Certyfikat został wydany w dniu 09/09/2010. W budowie bierze udział spółka Bert Tuckpointing Masonry, z siedzibą w Chicago 60641, 4248 W Montrose Ave. W zakończenie projektu zaangażowano jednocześnie zakład Ken Liss, z siedzibą w Chgo 60607-, 855 W Washington.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...