Upoważnienie typu permit - signs dla South Water Signs

no image Zezwolenie na konstrukcję numer 100578918 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 997836173 szerokości i -87 690033061 długości geograficznej. Certyfikat został podpisany w dniu 06/25/2015. W budowie bierze udział firma South Water Signs, z siedzibą w Elmhurst 60126-, 934 N Church Rd . W zakończenie prac zaangażowano jednocześnie przedsiębiorstwo Depaul Electric Services Inc , o danych kontaktowych Elmhurst 60126, 934 N Church Rd.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...