Upoważnienie typu permit - renovation/alteration dla Juam Mendez

no image Przyzwolenie na budowę o numerze 100493111 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 910693383 szerokości i -87 708603805 długości geograficznej. Atest został podpisany w dniu 09/04/2013. W przedsięwzięciu partycypuje zakład Juam Mendez, z siedzibą w Chicago 60647, 1618 N Sawyer Ave. W wykonanie projektu zaangażowano również firmę Garner Ronald. Trzecim konstruktorem tego projektu jest Nicolae Garneata, umiejscowiona przy 3010 N California Ave Floor 1St, 60618- Chicago.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...