Upoważnienie typu permit - renovation/alteration dla Joseph Ferrell

no image Pozwolenie na budowę o numerze 100544853 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 942124581 szerokości i -87 707552105 długości geograficznej. Atest został sporządzony dnia 06/10/2014. W projekcie partycypuje firma Joseph Ferrell, z siedzibą w Chicago 60618, 3339 N Kedzie Ave.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...