Upoważnienie typu permit - electric wiring dla Pcs Power & Communications Sol

no image Pozwolenie na budowę numer 100380894 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 740354704 szerokości i -87 543116354 długości geograficznej. Atest został sporządzony dnia 02/07/2011. W budowie uczestniczy firma Pcs Power & Communications Sol, z siedzibą w Palatine 60067-, 279 E Helen Rd .

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...