Upoważnienie typu permit - electric wiring dla Or Construction Inc

no image Pozwolenie na konstrukcję numer 100412534 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 900096625 szerokości i -87 625359341 długości geograficznej. Atest został sporządzony w dniu 09/27/2011. W projekcie partycypuje spółka Or Construction Inc, z siedzibą w Glen Ellyn 60137, 165 N Kenilworth Ave.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...