Upoważnienie typu permit - electric wiring dla Maks Electric, Inc

no image Przyzwolenie na budowę o numerze 100184499 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 981430674 szerokości i -87 694359898 długości geograficznej. Atest został wydany w dniu 06/25/2007. W budowie uczestniczy spółka Maks Electric, Inc , z siedzibą w Chicago 60625-, 2708 W Farragut Ave.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...