Upoważnienie typu permit - electric wiring dla M & B Electric

no image Zgoda na budowę o numerze 100176342 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 815988704 szerokości i -87 619922279 długości geograficznej. Atest został wystawiony w dniu 05/02/2007. W przedsięwzięciu bierze udział spółka M & B Electric, z siedzibą w Lombard 60148-, 609 W Edgewood Rd .

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...