Upoważnienie typu permit - electric wiring dla Dexter Electric Co Inc

no image Przyzwolenie na konstrukcję o numerze 100416581 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 80651311 szerokości i -87 616367961 długości geograficznej. Certyfikat został wydany w dniu 11/21/2011. W budowie bierze udział firma Dexter Electric Co Inc , z siedzibą w Northbrook 60062, 3675 Woodhead Dr .

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...