Upoważnienie typu permit - easy permit process dla Wakefield Electric

no image Zezwolenie na budowę o numerze 100310402 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 765401269 szerokości i -87 668546354 długości geograficznej. Dokument został podpisany dnia 09/14/2009. W projekcie partycypuje firma Wakefield Electric, z siedzibą w Crete 60417-, 24142 Volbrecht Rd . W realizację prac włączono jednocześnie zakład Mclaughlin Home Improvement, o danych kontaktowych Hazel Crest 60429, 2638 Woodworth Place. Trzecim konstruktorem tego projektu jest Loyal Howard, usytuowana przy 9217 S Kedzie Ave, 60805 Evergreen Park.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...