Upoważnienie typu permit - easy permit process dla De Juan Appleberry

no image Zgoda na budowę o numerze 100180999 dotyczy terenu o współrzędnych 41 729077647 szerokości i -87 615026339 długości geograficznej. Dokument został wydany w dniu 05/29/2007. W projekcie partycypuje spółka De Juan Appleberry, z siedzibą w Chgo 60619, 349A E 91 St. W realizację prac zaangażowano również spółkę E j Electric, o adresie Chicago 60617-, 2435 E 83Rd St .

Pontony Bardo

Ski-Raft Sp. z o.o.
Skalna 1
57-256 Bardo
Telefon: 725 300 303

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...