Upoważnienie typu permit - easy permit process dla Amy Tu Yadya Inc

no image Przyzwolenie na budowę numer 100548754 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 966745998 szerokości i -87 667196626 długości geograficznej. Dokument został sporządzony dnia 07/03/2014. W konstrukcji partycypuje zakład Amy Tu Yadya Inc , z siedzibą w Chicago 60640, 4650 N Clark St. W zakończenie projektu włączono jednocześnie zakład Jhs Plumbing Inc , o danych kontaktowych Chicago 60632-, 2808 W 36Th St.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...