Upoważnienie typu permit - easy permit process dla A-Reliable Glass and Doors

no image Zgoda na konstrukcję o numerze 100370696 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 997958349 szerokości i -87 682891506 długości geograficznej. Atest został sporządzony dnia 10/29/2010. W konstrukcji uczestniczy przedsiębiorstwo A-Reliable Glass and Doors, z siedzibą w Chicaga 60641, 4130 W Belmont. W realizację prac włączono także firmę Galina Goldberg, o adresie Chicago 60659, 2106 W Devon.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...