Pozwolenie typu permit - porch construction dla Martinez Luis A

no image Pozwolenie na budowę o numerze 100171208 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 926243842 szerokości i -87 710657621 długości geograficznej. Dokument został wystawiony w dniu 04/13/2007. W przedsięwzięciu partycypuje zakład Martinez Luis A. W sfinalizowanie projektu włączono także podmiot o nazwie M Fishman & Company, o danych kontaktowych Chicago 60647, 3240 West Fullerton Avenue. Ostatnim udziałowcem tego zlecenia jest Ruben Pazmino Construction, usytuowana przy 9151 Kostner Ave, 60076- Skokie.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...