Pozwolenie typu permit - elevator equipment dla A To Z Mobility & Medical

no image Zgoda na budowę o numerze 100393609 dotyczy terenu o współrzędnych 41 960988135 szerokości i -87 78178233 długości geograficznej. Atest został wystawiony dnia 05/11/2011. W konstrukcji bierze udział firma A To Z Mobility & Medical, z siedzibą w Leland 60531-, 2043 Rte 34 Po Box 127. W sfinalizowanie zlecenia zaangażowano jednocześnie podmiot o nazwie Hugo & Ana Lopez, o adresie Chicago 60630, 4423 N Melvina Avenue.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...