Pozwolenie typu permit - electric wiring dla William Ware

no image Pozwolenie na konstrukcję o numerze 100317846 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 784739848 szerokości i -87 659342594 długości geograficznej. Atest został wydany w dniu 10/28/2009. W przedsięwzięciu uczestniczy firma William Ware, z siedzibą w Harvey 60426-, P o Box 1487.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...