Pozwolenie typu permit - electric wiring dla Shriam Electric Company

no image Pozwolenie na konstrukcję o numerze 100172004 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 891688517 szerokości i -87 624307178 długości geograficznej. Certyfikat został wydany dnia 04/10/2007. W konstrukcji partycypuje przedsiębiorstwo Shriam Electric Company, z siedzibą w Burr Ridge 60527-, 8807 S Madison St .

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...