Pozwolenie typu permit - electric wiring dla Secure Electric Inc

no image Przyzwolenie na budowę o numerze 100169511 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 849953678 szerokości i -87 6967763 długości geograficznej. Certyfikat został wystawiony dnia 03/26/2007. W projekcie bierze udział firma Secure Electric Inc , z siedzibą w Oak Lawn 60453-, 4545 Southwest Highway.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...