Pozwolenie typu permit - electric wiring dla Broadview Security Inc

no image Przyzwolenie na budowę numer 100168335 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 939030003 szerokości i -87 793139478 długości geograficznej. Certyfikat został wystawiony w dniu 06/05/2007. W przedsięwzięciu partycypuje firma Broadview Security Inc, z siedzibą w Irving 75063-, 8880 Esters Blvd . W wykonanie prac zaangażowano jednocześnie podmiot o nazwie David Fries, o adresie Chicago 60634, 3227 N Normandy.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...