Pozwolenie typu permit - easy permit process dla Heriberto Garcia

no image Pozwolenie na budowę o numerze 100193435 dotyczy miejsca o współrzędnych 41 798083685 szerokości i -87 688892113 długości geograficznej. Atest został podpisany dnia 08/07/2007. W przedsięwzięciu partycypuje przedsiębiorstwo Heriberto Garcia. W wykonanie projektu zaangażowano jednocześnie podmiot o nazwie Heriberto Garcia, 5239 S Rockwell.

Przyzwolenie na konstrukcję numer 100184903 dotyczy obszaru o współrzędnych 41 914610584 szerokości i -87 724181799...

Zezwolenie na konstrukcję o numerze 100180986 dotyczy terenu o współrzędnych 41 754165063 szerokości i -87 65929973...